Trønderfotball 2017

Søker økonomisk hjelp for å unngå konkurs

  • Magnus Troøyen
Foto: Nardofk.no

Nardo Fotballklubb har satt i gang en ny innsamlingsaksjon for å redde klubben.

På årsmøtet 20.desember valgte styret i Nardo å trekke innstillingen sin om å legge ned A-laget, under forutsetning av at årsmøtet klarte å sette sammen en aksjonsgruppe som skulle jobbe frem en alternativ plan for hvordan berge klubbens økonomi. Denne gruppa fikk frem til 9.januar med å komme opp med en løsning på de økonomiske problemene.

Gruppa er nå i ferd med å se på tiltak, og har valgt å sette opp en ny innsamlingsaksjon. Før jul fikk klubben inn 70 000 på en innsamlingsaksjon spillergruppen arrangerte, men det var altså ikke nok. Spillergruppen har også fått inn betydelige summer etter dugnader de selv har arrangert.

– Vi appellerer til ALLE av Nardo bydels innbyggere, spesielt Nardo Fotballklubbs nåværende og tidligere medlemmer, det lokale næringslivet og øvrige kollegiale fotballklubber i byen om å bidra til denne innsamlingsaksjonen! Både store og små bidrag mottas med takk! Skriver klubben på innsamlingssiden.

Les også: Ta dere sammen!

På 9 timer har klubben allerede fått donert 13 000 kroner av 43 personer. Målet er å samle inn 500 000 kroner.

– Vi er helt avhengig av å få inn noe frisk kapital. En eventuell konkurs vil ikke true bare A-lagets satsning men hele klubben og dens aktivitetstilbud som sådan.

Etter det Trønderfotball erfarer skylder Nardo nesten 2 millioner kroner i kortsiktig gjeld. Dette er gjeld som må betales innen kort tid. Klarer de ikke dette kan klubben slåes konkurs.

Støtt Nardo her. 

 

 

Trønderfotball utgis av Football Media Event AS