Trønderfotball 2017

Nå skal færre lag rykke ned fra 3.divisjon

  • Magnus Troøyen
Foto: Tillerbyen

På søndagens forbundsting ble det bestemt at antall lag som rykker ned fra hver avdeling i 3.divisjon skal reduseres fra fire til tre.

3. divisjon menn består i dag av seks avdelinger med 14 lag i hver avdeling. De siste sesongene har fire lag fra hver avdeling rykket ned hver sesong, men søndag ble det bestemt at bare tre lag skal rykke ned fra hver avdeling i fremtiden. 181 stemte for forslaget, mens 28 stemte mot. Det melder NFF på sin hjemmeside.

Forbundet har derfor utformet følgende bestemmelse som skal erstatte den gamle.

3. divisjon menn består av 6 avdelinger à 14 lag. Avdelingsvinnerne rykker opp i 2. divisjon. Lag nr 11, 12, 13 og 14 i hver avdeling rykker ned i 4. divisjon.

Den nye bestemmelsen betyr derfor at det blir vanskeligere å rykke opp fra 4.divisjon. Antall opprykk fra 4. divisjon blir 18. Bestemmelsen for 4.divisjon blir som følger:

4.divisjon er kretsserie og administreres av kretsene. Kretsene skal kvalifisere 18 lag for opprykk etter følgende fordelingsnøkkel:
Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland totalt tre lag.
Sogn og Fjordane, Agder, IndreØstland og Akershus ett lag hver totalt fire lag.
Vestfold og Østfold ett lag.
Buskerud og Telemark ett lag.
Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre ett lag.
Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Oslo to lag hver – totalt åtte lag.
Kretsene står fritt i å organisere 4. divisjon i flere avdelinger samt innføre kvalifiseringsordninger for opprykk.

 

Trønderfotball utgis av Football Media Event AS